PLANER PÅ ATT DRA IN JORDVÄRME?


Hör av dig till oss för konsultation och prisförslag, tel Jörgen: 070-363 52 55 eller e-post: info@heyab.seBYGGER DU NYTT?

Ska du eller har du byggt nytt, behöver du planera tomten inför nybyggnation eller för trädgård?


MARKPLANERING TOMT

Bygger du nytt som denna kunden? Här blev det ett nytt garage på uppfarten efter att Jörgen hjälpt till med markplaneringen inför grundläggning. Denna härliga hälsning kom en fredagafton till oss: "Tack Jörgen för tre otroligt fina dagar. Vi kommer att rekommendera Dig till våra grannar. Vi ses på måndag!!"


Eller som denna kunden som bygger helt nytt och fick frågan om hur de önskade att tomten skulle se ut.

"Detta lämnar vi till dig Jörgen, vi litar på att du gör detta bäst efter eget huvud"

HUR MÅR DITT AVLOPP?

Hur mår ditt avlopp?


Du som har ett enskilt avlopp, vet du om det är en fungerande anläggning eller om den behöver åtgärdas?

Genom att klicka på bilden ovan kan du läsa mer om hur du vet om du har ett grönt, gult eller rött avlopp. Har du ett gult eller rött avlopp bör du se över detta för att inte belasta miljön i onödan.


HEY AB hjälper dig gärna med att åtgärda din avloppsanläggning om den hamnat på gult eller rött enligt nedan eller om du fått ditt avlopp underkänt av kommunens inspektörer. Jörgen är diplomerad för enskilda avlopp och godkänd av Skellefteå kommun att utföra arbetet, se diplom genom att klicka HÄR. Hör av dig till oss, tel Jörgen: 070-363 52 55 el. mail: info@heyab.se


Kom ihåg att det alltid är ditt eget ansvar att ha ett fungerande avlopp med aktuella tillstånd. Att bygga ny avloppsanordning eller förbättra befintligt avlopp kräver tillstånd från Miljönämnden. Ytterligare information om enskilda avlopp hittar du på kommunens hemsida under vatten och avlopp, klicka HÄR för att läsa mer.

HAR DU FUKTPROBLEM I DIN KÄLLARE?

Önskar du en fuktsäker grund - renovering eller nybyggnation?


HEYAB hjälper dig gärna med detta, Jörgen är certifierad hos Isodrän för deras produkter och metoder för husdränering m.m.


Det totala fuktskyddet för husgrunder, såväl befintliga hus som nybyggen. ISODRÄN METODEN passar alla grundtyper – platta på mark, krypgrunder eller källare.  Hör av dig till oss, tel Jörgen: 070-363 52 55 eller e-post: info@heyab.se

DRÄNERING MED ISODRÄNMETODEN GER

  • Bra värmeisolering med bibehållna värden i fuktig miljö.
  • Öppen struktur underlättar uttorkning.
  • Stor porvolym ger effektiv kapillärbrytning och hög dräneringskapacitet.
  • Låg vikt minskar transportbehoven under byggprocessen.

ISODRÄN SKIVAN med allt i ett funktion lägger grunden för en fuktsäker lösning oavsett grundläggningsmetod. Lika effektiv vid nyproduktion som vid renovering.