SEKRETESSPOLICY HUND & ENTREPRENAD YTTERSTFORS AB


Sekretesspolicy

Hund & Entreprenad Ytterstfors AB (HEYAB) uppskattar att du besökt vår webbplats www.heyab.se

Sekretesspolicyn gäller för HEYAB:s webbplats.


Personuppgifter

Hund & Entreprenad Ytterstfors AB vill ge dig så mycket kontroll som möjligt över dina personuppgifter. För oss är det viktigt att du känner dig bekväm med att besöka vår webbplats. Ibland kan vi behöva få reda på dina personuppgifter. Den personliga information som du lämnar ut till oss (inklusive, men inte begränsat till, din e-postadress) används i följande syften:


Om du lämnar ut personuppgifter för att ta emot information från oss (till exempel nyhetsbrev och prisförslag för t.ex. ROT-arbeten) samlar vi in och sparar den informationen. Uppgifterna gör att vi kan lämna ut den information som du har begärt. Du kan när som helst kontakta oss och be att vi tar bort dina personuppgifter, dock så kommer personuppgifter som använts för köp av tjänst att sparas enligt bokföringslagen, (att arkivera räkenskapsinformationen i ordnat skick och på betryggande sätt inom landet under minst 7 år).


Uppgifterna som vi har samlat in eller sparat om dig används bara inom Hund & Entreprenad Ytterstfors AB.


Webbplatsen kan innehålla länkar till webbplatser som inte hör till Hund & Entreprenad Ytterstfors AB, HEYAB ansvarar inte för sekretesspolicyerna på sådana webbplatser.


Kontakta oss på HEYAB om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter (till exempel namn och e-postadress). Kontaktuppgifterna till oss hittar du längst ned på den här sidan. Om några uppgifter är felaktiga har du rätt att ändra dem. Du har även rätt att få information från oss om bland annat vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och i vilket syfte (informationen lämnas ut kostnadsfritt efter en skriftlig, personligen undertecknad begäran).


Juridiskt meddelande Upphovsrättsmeddelande

Innehållet på den här webbplatsen är upphovsrättsskyddat ©heyab av Hund & Entreprenad Ytterstfors AB med ensamrätt.

Informationen på webbplatsen, inklusive, men inte begränsat till, text, bilder och ljud, får inte, utom för uteslutande privat bruk, om inget annat anges, kopieras, överföras, distribueras eller sparas utan föregående skriftligt tillstånd från Hund & Entreprenad Ytterstfors AB. Det är uttryckligen förbjudet att ändra innehållet på webbplatsen.


Vissa delar av webbplatsen innehåller bilder som är upphovsrättsskyddade av sina respektive ägare.


Varumärken

Om inget annat anges på webbplatsen är märken, företagslogotyper och emblem, till exempel logo nedan, varumärken som tillhör Hund & Entreprenad Ytterstfors AB.Inga garantier eller utfästelser


Informationen på den här webbplatsen tillhandahålls i befintligt skick. Hund & Entreprenad Ytterstfors AB är under inga omständigheter ansvarig gentemot någon part eller för direkta, indirekta eller särskilda skador eller andra följdskador som inträffat till följd av användningen av den här webbplatsen eller någon annan länkad sida.


Hund & Entreprenad Ytterstfors AB utfärdar inga garantier och/eller utfästelser av något slag som gäller andra webbplatser som du kan få åtkomst till via den här webbplatsen. Sådana garantier och/eller utfästelser tillhandahålls endast som en service och innebär inte att Hund & Entreprenad Ytterstfors AB bekräftar eller påtar sig något ansvar för innehållet på webbplatserna eller användningen av dem. Därutöver är det ditt ansvar att vidta försiktighetsåtgärder och se till att det du väljer att använda är fritt från virus, maskar, trojanska hästar och andra typer av skadliga objekt.


Informationen på den här webbplatsen kan innehålla tekniska eller typografiska fel.


Informationen på den här webbplatsen kan ändras när som helst utan föregående meddelande eller andra förpliktelser.Kommentarer, frågor eller förslag

Observera att information, obeställda förslag, idéer och annat inskickat material inte anses vara konfidentiell eller skyddad information. Genom att skicka in information eller material ger du Hund & Entreprenad Ytterstfors AB obegränsad och oåterkallelig rätt att använda, kopiera, visa, utföra, ändra, överföra och distribuera materialet eller informationen, och du godkänner även att Hund & Entreprenad Ytterstfors AB fritt får använda alla idéer, begrepp, kunskaper och tekniker som du av någon anledning skickar till oss.Kontakt


Kontakta Hund & Entreprenad Ytterstfors AB via kontaktsidan om du har frågor om ovanstående information.